CENNIK TARYF
Opłata początkowa

(dla wszystkich tarfy)"

8 zł
PRZEWOZY NA TERENIE MIASTA - I strefa
TARYFA 1

1 km w dni powszednie w godz. 6:00-22:00"

2,89 zł/km
TARYFA 2

1 km w dni powszednie w godz. 22:00 - 6:00 oraz niedziele i święta"

3,39 zł/km
PRZEWOZY POZA ADMINISTRACYJNYMI GRANICAMI MIASTA - II strefa
TARYFA 3

1 km w dni powszednie w godz. 6:00 - 22:00"

3,99 zł/km
TARYFA 4

1 km w dni powszednie w godz. 22:00 - 6:00

4,89zł/km
OPŁATA ZA 1 GODZINĘ POSTOJU

wszystkie taryfy

45 zł